درباره ما


Creative Partner – جایی که نوآوری و استراتژی در کنار هم قرار می‌گیرند. یک موسسه بین‌المللی مشاوره منابع انسانی و خدمات نیروی کار است که می‌کوشد تا محل کار مشتریان خود را به محیطی تعاملی، یادگیرنده، خلاق، لذت‌بخش و اخلاقمند تبدیل کند.
​​​​​​​
ما در تلاشیم تا با ایجاد فرهنگی ارزشمند در حوزه کسب و کار، در مسیر خلق جوامع کاری مسئول، آزاد و نوآور پیش برویم.

اطلاعات بیشتر

خدمات

مشاوره و مدیریت منابع انسانی

اقداماتی نظیر مشاوره منابع انسانی و برون سپاری

مدیریت قراداد، حقوق و دستمزد

‌قراردادهای کوتاه مدت، نیاز کارکنان و پشتیبانی موقت

استخدام

‌شناسایی موقعیت شغلی تا Onboarding

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب

"کار بخش بزرگی از زندگیتان را پر می‌کند و تنها راه برای رسیدن به رضایت واقعی انجام چیزی است که باور دارید کار بزرگی است و تنها راه برای انجام کار بزرگ، عشق به چیزی است که انجام می‌دهید."

اطلاعات بیشتر

​کارگاه‌های آموزشی

XY Theory

ادامه مطلب

تمرکز اصلی این بازی بر روی مباحث روحیه‌ی کار تیمی و دستاوردهای جمعی و گروهی خواهد بود.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Leadership

​با استفاده صحیح از راهبری و مفاهیم آن، پیشرفت شما تضمینی است و بدون آن‌ها، مثل یک مرداب راکد خواهید ماند.

ادامه مطلب

Build the Monster

ادامه مطلب

تمرکز اصلی این بازی بر روی مباحث خستگی‌ناپذیری و خلاقیت خواهد بود.​​​​​​​

مورد اعتماد