اعطای وظایف و مسئولیت‌ها به نیروها

اعطای وظایف و مسئولیت‌ها به نیروها
  هفت گام برای اعطای وظایف به نیروها 1- تصویری کلی از کار را برای نیروها شرح دهید. حجم کار و مشخصات آن را برای افراد توضیح دهید. از دلیل انتخاب آن‌ها برای انجام آن کار و تاثیرشان بر وضعیت کلی سازمان برایشان بگویید. 2- از جزئیات مسئولیت جدید برای آن‌ها بگویید. از خروجی مدنظر و انتظاراتتان برای نیروها بگویید؛ اما روش انجام کارها را به آن‌ها دیکته نکنید. اجازه …
ادامه مطلب

صلح با تصمیمات سازمان

صلح با تصمیمات سازمان
  چگونه با تصمیماتی از سازمان که با آن‌ها مخالفیم به صلح برسیم؟ در کار تمامی ما، مواقعی وجود دارد که کارها را رهبری می‌کنیم، اما مواقعی نیز وجود دارد که باید از تصمیمات دیگران پیروی کنیم؛ و ممکن است همیشه با مسیری که به ما گفته شده است موافق نباشیم. ممکن است احساس کنیم در خشم، اضطراب و سردرگمی گیر کرده‌ایم. اما از سوی دیگر، ما می‌خواهیم به تیم …
ادامه مطلب

نجات از تغییرات

نجات از تغییرات
  پنج گام برای کنترل تغییرات غیرمنتظره هیچ روش یا دستورالعملی برای پیش‌بینی آینده و اتفاقات آن وجود ندارد. اما با انجام اقداماتی ساده و تاثیرگذار، می‌توان از تغییرات جان سالم به در برد. مردم به طور ذاتی از تغییرات بیزارند. اما در شرایطی که تنها المان ثابت، خود تغییر است، چاره‌ای جز سازش با تغییر نیست. آیا امکان پیش‌بینی ویروس کرونا وجود داشت؟ نکته همین جاست، این دست بحران‌ها …
ادامه مطلب

شش اشتباه رهبران که منجر به خروج نیروها از مجموعه می‌شود.

شش اشتباه رهبران که منجر به خروج نیروها از مجموعه می‌شود.
  اشتباهات رهبران اشتباه نخست تعیین اهداف و وظایف ناسازگار با شرایط نیروها برای آن‌ها راهکارها: • انتظارات خود از نیروها را به طور شفاف نوشته و بر روی کاغذ بیاورید. • چنانچه در میان وظایف تعریف شده، تعارض، تضاد منافع و یا هم‌پوشانی وجود دارد، تغییرات ضروری را پیش از انتشار شرح وظایف بر روی آنها اعمال کنید.   اشتباه دوم پیچیدگی بیش از حد روند انجام کارها راهکارها: …
ادامه مطلب