شش اشتباه رهبران که منجر به خروج نیروها از مجموعه می‌شود.

 

اشتباهات رهبران


اشتباه نخست
تعیین اهداف و وظایف ناسازگار با شرایط نیروها برای آن‌ها
راهکارها:
• انتظارات خود از نیروها را به طور شفاف نوشته و بر روی کاغذ بیاورید.
• چنانچه در میان وظایف تعریف شده، تعارض، تضاد منافع و یا هم‌پوشانی وجود دارد، تغییرات ضروری را پیش از انتشار شرح وظایف بر روی آنها اعمال کنید.

 

اشتباه دوم
پیچیدگی بیش از حد روند انجام کارها
راهکارها:
• به عنوان نخستین اقدام، عواملی نظیر کمبود برخی منابع که کیفیت و سرعت عملکرد نیروها را پایین می‌آورند را پیدا کنید.
• در صورت یافت این عوامل بازدارنده، حتی الامکان از اختیارات خود برای برطرف کردن آن‌ها استفاده کنید.

 

اشتباه سوم
اتلاف منابع و استفاده غلط از آن‌ها
راهکارها:
• به نیروهایتان کمک کنید و از آن‌ها بخواهید تا وظایفشان را بر اساس میزان اهمیت، دسته بندی و اولویت بندی کنند.
• پیش از تعیین و اعطای وظایف جدید، شرایط و میزان پیشرفت پروژه‌هایی که هم‌اکنون در دست نیروهاست را به خوبی بررسی کنید و اجازه دهید تا کارها بر اساس اولویت‌هایی که از پیش تعیین شده‌اند به بهترین نحو ممکن انجام شوند.


اشتباه چهارم
اعطای وظایف خسته کننده‌ای که انگیزه را در بین نیروها از بین می‌برند.
راهکارها:
• با نیروهایتان بیشتر صحبت کنید و سعی کنید آن‌ها را بهتر و بیشتر بشناسید. از آن‌ها در مورد علایقشان و کارهایی که برایشان جذاب‌تر است سوال کنید. نتایج این صحبت‌ها فوق‌العاده مفید خواهند بود.
• سپس، در گام دوم، وظایفی را به نیروها محول کنید که موجبات رشد آنها در مسیر صحیح را فراهم می‌کند.


اشتباه پنجم
عدم موفقیت در ایجاد فضای ذهنی آرام و امن برای نیروها
راهکارها:
• به نیروهایتان نشان دهید که از ایده‌های جدید استقبال می‌کنید و ایده‌هایی که به منظور رشد مجموعه ارائه می‌شوند با اقبال عمومی روبرو خواهند شد.
• تمامی عقاید و نظرات را در نظر بگیرید و مطمئن باشید که کلیه نیروها اعتماد به نفس لازم برای شرکت در جلسات هم‌فکری را دارند.


اشتباه ششم
ایجاد امنیت شغلی بیش از حد
راهکارها:
• بازخوردهای لازم و مفید را به صورت منظم با نیروها مطرح کنید. (بازخوردهای مثبت و یا منفی)

• بازخوردها حتی اگر منفی باشند، اگر درست مطرح شوند می‌توانند ذهن افراد را باز کنند و اهداف و انگیزه‌های جدیدی را در ذهن آن‌ها ایجاد کنند.

 


منبع: hbr.org