15 ویژگی فرهنگ سازمانی سالم

15 ویژگی فرهنگ سازمانی سالم
احتمالا برای شما هم پیش آمده که صبح از خواب بیدار می‌شوید و هیچ انگیزه‌ای برای بلند شدن از تخت ندارید. نمی‌دانید چرا باید کار کنید و اصلا چرا این شرکت؟ نقش من در این شرکت چیست و من چه کمکی می‌توانم بکنم؟ همه این سوالات و ابهامات از نبود یک فرهنگ سالم سازمانی بوجود می‌آید. چون احتمالا شما نمی‌دانید که چطور می‌توانید در پیشرفت آن سازمان نقش داشته باشید. ما …
ادامه مطلب