اعطای وظایف و مسئولیت‌ها به نیروها

اعطای وظایف و مسئولیت‌ها به نیروها
  هفت گام برای اعطای وظایف به نیروها 1- تصویری کلی از کار را برای نیروها شرح دهید. حجم کار و مشخصات آن را برای افراد توضیح دهید. از دلیل انتخاب آن‌ها برای انجام آن کار و تاثیرشان بر وضعیت کلی سازمان برایشان بگویید. 2- از جزئیات مسئولیت جدید برای آن‌ها بگویید. از خروجی مدنظر و انتظاراتتان برای نیروها بگویید؛ اما روش انجام کارها را به آن‌ها دیکته نکنید. اجازه …
ادامه مطلب

صلح با تصمیمات سازمان

صلح با تصمیمات سازمان
  چگونه با تصمیماتی از سازمان که با آن‌ها مخالفیم به صلح برسیم؟ در کار تمامی ما، مواقعی وجود دارد که کارها را رهبری می‌کنیم، اما مواقعی نیز وجود دارد که باید از تصمیمات دیگران پیروی کنیم؛ و ممکن است همیشه با مسیری که به ما گفته شده است موافق نباشیم. ممکن است احساس کنیم در خشم، اضطراب و سردرگمی گیر کرده‌ایم. اما از سوی دیگر، ما می‌خواهیم به تیم …
ادامه مطلب