decision making


آخرین باری که با تصمیم‌گیری مشکل داشتید چه زمانی بود؟ شاید در یک رستوران با یک منوی متنوع. یا شاید زمانی که پس از امتحان کردن هفت لباس مختلف قبل از یک سخنرانی مهم، کمد خود را به هم ریخته بودید.

اغلب، تصمیم گیری (حتی یک تصمیم به ظاهر ساده) میتواند دشوار باشد. مردم تمام تلاش خود را می‌کنند و حتی مبالغ جدی پول می‌پردازند تا مجبور به انتخاب نشوند. مثلا مانند استیو جابز کمد خود را محدود به یقه اسکی‌های مشکی می‌کنند. 

در زمینه زندگی حرفه‌ای یا اجتماعی، این تأثیرات می‌تواند موج بیشتری داشته باشد. بنابراین وقتی صحبت از تصمیم‌گیری‌های مهمی می‌شود که می‌تواند بر محیط اجتماعی یا حرفه‌ای اطراف شما تأثیر بگذارد، تسلط بر هنر تصمیم‌گیری اهمیت بیشتری دارد.

فرآیند تصمیم‌گیری یک روند گام‌به‌گام است که به متخصصان کمک می‌کند تا با ارزیابی شواهد، بررسی گزینه‌های جایگزین و انتخاب یک مسیر، مشکلات را حل کنند. این فرآیند مشخص همچنین فرصتی را برای بازبینی و ارزیابی تصمیم در پایان فراهم می‌آورد.


هفت گام فرآیند تصمیم‌گیری عبارتند از:

شناسایی تصمیم: برای گرفتن یک تصمیم، ابتدا باید مشکلی که نیاز به حل شدن دارد یا سؤالی که باید پاسخ داده شود را شناسایی کنیم. تصمیم خود را به وضوح تعریف کنیم.

جمع‌آوری اطلاعات مرتبط: پس از شناسایی تصمیم، باید اطلاعات مرتبط با آن انتخاب را جمع‌آوری کنیم. هم ارزیابی داخلی انجام دهیم و هم از منابع خارجی اطلاعات بگیریم.

شناسایی جایگزین‌ها: با داشتن اطلاعات مرتبط، راه‌حل‌های ممکن برای مشکل خود را شناسایی کنیم.

وزن کردن شواهد: پس از شناسایی چندین جایگزین، شواهد مذکور را وزن کنیم.

انتخاب از میان جایگزین‌ها: این قسمت از فرآیند تصمیم‌گیری است که در آن واقعاً تصمیم گرفته می‌شود.

اقدام کردن: پس از گرفتن تصمیم، به آن عمل کنیم! برنامه‌ای برای عملی کردن تصمیم خود تهیه کنیم.

بازبینی تصمیم: پس از مدت زمانی که در گام اول فرآیند تصمیم‌گیری تعریف کرده‌ایم، به صورت صادقانه به تصمیم خود نگاه کنیم.

 

برای تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای و دقیق، ابزارهایی مانند decision tree و decision matrix وجود دارند که می‌توانند به ما کمک کنند تا گزینه‌های پیش رو را بهتر ارزیابی کنیم. استفاده از این ابزارها می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر و مؤثرتر شود، زیرا چارچوب واضحی برای تحلیل و مقایسه گزینه‌های مختلف فراهم می‌کنند. آن‌ها به‌ویژه در شرایط پیچیده که نیاز به در نظر گرفتن چندین متغیر است، مفید هستند.


منبع:AIHR