درباره ما

 Ceative Partner – جایی که نوآوری و استراتژی در کنار هم قرار می‌گیرند. یک موسسه بین‌المللی مشاوره منابع انسانی و خدمات نیروی کار است که می‌کوشد تا محل کار مشتریان خود را به محیطی تعاملی، یادگیرنده، خلاق، لذت‌بخش و اخلاقمند تبدیل کند.

ما در تلاشیم تا با ایجاد فرهنگی ارزشمند در حوزه کسب و کار، در مسیر خلق جوامع کاری مسئول، آزاد و نوآور پیش برویم.

creativepartner-about-us-logo-where-innovation-logo

درباره ما

 Ceative Partner – جایی که نوآوری و استراتژی در کنار هم قرار می‌گیرند. یک موسسه بین‌المللی مشاوره منابع انسانی و خدمات نیروی کار است که می‌کوشد تا محل کار مشتریان خود را به محیطی تعاملی، یادگیرنده، خلاق، لذت‌بخش و اخلاقمند تبدیل کند.

ما در تلاشیم تا با ایجاد فرهنگی ارزشمند در حوزه کسب و کار، در مسیر خلق جوامع کاری مسئول، آزاد و نوآور پیش برویم.

creativepartner-about-us-logo-where-innovation-logo

درباره ما

 Ceative Partner – جایی که نوآوری و استراتژی در کنار هم قرار می‌گیرند. یک موسسه بین‌المللی مشاوره منابع انسانی و خدمات نیروی کار است که می‌کوشد تا محل کار مشتریان خود را به محیطی تعاملی، یادگیرنده، خلاق، لذت‌بخش و اخلاقمند تبدیل کند.

ما در تلاشیم تا با ایجاد فرهنگی ارزشمند در حوزه کسب و کار، در مسیر خلق جوامع کاری مسئول، آزاد و نوآور پیش برویم.

creativepartner-about-us-logo-where-innovation-logo

خدمات و سرویس‌ها

استخدام

خدمات و سرویس‌ها

استخدام

خدمات و سرویس‌ها

استخدام

شرح بیشتر

کارگاه‌های آموزشی

Robo Curling

همفکری، کار گروهی و تصمیم‌گیری افراد با هم آن‌ها را ضمن
یک بازی مهیج و شاد به سمت برنده شدن هدایت می‌کند.

اطلاعات بیشتر

Innovation Hub

تمرکز اصلی این بازی بر روی مباحث کار گروهی، تصمیم‌گیری،
مذاکره و اتخاذ تصمیمات صحیح خواهد بود.

اطلاعات بیشتر

کارگاه‌های آموزشی

Robo Curling

همفکری، کار گروهی و تصمیم‌گیری افراد با هم آن‌ها را ضمن
یک بازی مهیج و شاد به سمت برنده شدن هدایت می‌کند.

اطلاعات بیشتر

Innovation Hub

تمرکز اصلی این بازی بر روی مباحث کار گروهی، تصمیم‌گیری،
مذاکره و اتخاذ تصمیمات صحیح خواهد بود.

اطلاعات بیشتر

کارگاه‌های آموزشی

Robo Curling

همفکری، کار گروهی و تصمیم‌گیری افراد با هم آن‌ها را ضمن یک بازی مهیج و شاد به سمت برنده شدن هدایت می‌کند.

اطلاعات بیشتر

Innovation Hub

تمرکز اصلی این بازی بر روی مباحث کار گروهی، تصمیم‌گیری، مذاکره و اتخاذ تصمیمات صحیح خواهد بود.

اطلاعات بیشتر

رویداد و مقالات

شرح بیشتر
شرح بیشتر
شرح بیشتر
شرح بیشتر

مورد اعتماد

مورد اعتماد

اطلاعات تماس

دسترسی سریع به منو

کاگاه‌های آموزشی

creativepartner-home-page-footer-logo

© Copyright 2022
| Creative Partner Consulting |
All Rights Reserved

اطلاعات تماس

دسترسی سریع به منو

کارگاه‌های آموزشی

creativepartner-home-page-footer-logo

© Copyright 2022
| Creative Partner Consulting |
All Rights Reserved

اطلاعات تماس

دسترسی سریع به منو

کارگاه‌های آموزشی

creativepartner-home-page-footer-logo

© Copyright 2022
| Creative Partner Consulting |
All Rights Reserved

Copyright 2012 - 2022 | Creative Partner Consulting | All Rights Reserved