​دستور جلسه ورکشاپ

​1- آماده سازی

​تقسیم افراد به گروه‌های چند نفره
آماده‌سازی و قراردادن ابزار بازی بر روی میزها
ست کردن لپ‌تاپ و پروژکتور

2- خوشامدگویی و معرفی (15 دقیقه)

معرفی ورکشاپ توسط شرکت کارفرما
​​​​​​​معرفی تیم Creative Partner

توضیح قوانین بازی و اجرای بازی
این بازی، یک فعالیت مهیج و شاد است که با طراحی مجموعه‌ای از فرآیندها به صورت خیلی ساده، در کنار یادگیری مفاهیم کارگروهی و تصمیم‌گیری، تفکر سیستماتیک نیز به افراد آموزش داده می‌شود.

3- بازی Robo Curling (90 دقیقه)

4- جمع بندی (15 دقیقه)

نهایی کردن نتایج بازی و سخنرانی در مورد مفاهیم همفکری‌، کار گروهی و تصمیم‌گیری افراد