اتوماسیون اداری

هدف ما در ارائه‌ی این سرویس به شما “پیشنهاد یک راه حل نرم‌افزاری جهت تسهیل‌گری فرایند سازمانی و اجرای آن” است. اطلاعات لحظه‌ای از موقعیت کنونی سازمان و شرایط مربوط به کار شما از ابزار اصلی مدیریت است که در این اتوماسیون برای شما طراحی خواهد شد. برای رسیدن به این اهداف، باید مراحل زیر طی شوند:​​​​​​​

"ادغام فرایندهای سازمانی" که به صورت دستی و خودکار عمل می‌کنند و "دسترسی به اطلاعات در هر زمان و مکان" خواسته‌ی مدیران مجموعه‌ها است. CP در حال حاضر امکانی را برای مشتریان خود فراهم کرده تا در صورت نیاز به این فرایند و اطلاعات به صورت شبکه‌ای و مبتنی بر وب دسترسی داشته باشند.

شناسایی فرآیندهای سازمانی
مصاحبه های تحلیلی-برداشتی با افراد کلیدی در سازمان و افراد شاخص در فرایند سازمان به ما یک دیدگاه جامع می‌دهد.

ارائه پیشنهاد اولیه و مشورت با افراد کلیدی سازمان
پس از شناسایی، ما با ارائه پیشنهاد اولیه جهت اتوماسیون‌سازی و بررسی آن با سازمان شما به یک طرح کلی خواهیم رسید.
​​​​​​​
اجرای سیستم‌های مدیریت یکپارچه اطلاعات و ارائه گزارشات تحلیلی در بستر BI (هوش تجاری)
​​​​​​​

این مرحله بسته به صنعت و نوع فعالیت سازمان با برنامه‌های مختلف مانند Sharepoint و یا با کدنویسی مانند پایتون صورت میگیرد.

طراحی داشبورد مدیریت و فرآیندهای سازمانی
معرفی مدیریت پروژه دفتری (PMO)
استقرار مرکز کنترل اسناد (DCC)
تعیین شاخص‌های کلیدی سازمان (KPI)

شرکت CP پشتیبانی اتوماسیون اداری شما را بر عهده داشته باشد.
شرکت CP برای شما گروه پشتیبانی را استخدام کند و به آن گروه آموزش دهد.

پیاده‌سازی و تست اتوماسیون
پس از آماده‌سازی اتوماسیون در دوره‌ای کوتاه پیاده‌سازی و تست می‌شود تا خلع‌ها و ایرادات برطرف شود.
​​​​​​​
پشتیبانی
در بخش پشتیبانی به دو شکل می‌توانیم همکاری داشته باشیم: