​دستور جلسه ورکشاپ

​1- آماده سازی

​تقسیم افراد به گروه‌های چند نفره
آماده‌سازی و قراردادن ابزار بازی بر روی میزها
ست کردن لپ‌تاپ و پروژکتور

2- خوشامدگویی و معرفی (15 دقیقه)

معرفی ورکشاپ توسط شرکت کارفرما
​​​​​​​معرفی تیم Creative Partner

توضیح قوانین بازی و اجرای بازی
این بازی، یک فعالیت بسیار چالشی و جذاب است که در کنار بازی یادگیری عمیق از مفاهیم کار گروهی و همکاری را به همراه دارد. همچنین اهمیت بازخوردهی موضوعی است که در انتهای بازی به طور کامل آموخته می‌شود.

3- بازی Bridge (90 دقیقه)

4- جمع بندی (15 دقیقه)

نهایی کردن نتایج بازی و سخنرانی در مورد مفاهیم کار گروهی، نحوه‌ی صحیح ارتباطات و فیدبک‌ دهی