​مشاوره و مدیریت منابع انسانی

ما با استفاده از تخصص و شناخت صنایع مختلف و در اختیار داشتن بستر استخدام، قادریم تا با انجام اقداماتی نظیر مدیریت قرارداد، مشاوره منابع انسانی و برون سپاری، بهترین گزینه‌ها و راهکار‌ها را در اختیار مشتریان خود قرار ‌دهیم.


اطلاعات بیشتر

استخدام

​استخدام به فرایند شناسایی، جذب، مصاحبه، گزینش، پذیرش، معرفی (Onboarding) و... گفته می‌شود. به عبارت دیگر، استخدام شامل طیف گسترده "شناسایی موقعیت شغلی مورد نیاز تا آشنایی با فضای کار" برای یک عضو جدید مجموعه است.


اطلاعات بیشتر

​​مدل‌سازی کسب و کار

اطلاعات بیشتر

ما برای سازمان‌های مختلف، ارزشی بلندمدت بر مبنای مشتریان، بازارها و روابط ایجاد می‌کنیم.​​​​​​​​​​​​​​

اطلاعات بیشتر

شما می‌توانید با برون‌سپاری کارکنان خود به ما، از کیفیت کار خود اطمینان داشته باشید.
ما ماهیت تجاری پروژهها، قراردادهای کوتاه مدت، اوج‌های فصلی، کمبودهای غیر منتظره کارکنان و پشتیبانی موقت را درک می کنیم.
رویکرد سازگار ما با استخدام و برون سپاری این امکان را به ما می‌دهد تا کارمندان واجد شرایط موقت و قراردادی را در زمینه‌های تولید، پشتیبانی صنعتی و اداری برای برطرف کردن نیازهای شما تامین کنیم.​​​​​​​

​برون‌سپاری

"ادغام فرایندهای سازمانی" که به صورت دستی و خودکار عمل می‌کنند و "دسترسی به اطلاعات در هر زمان و مکان" خواسته‌ی مدیران مجموعه‌ها است. CP در حال حاضر امکانی را برای مشتریان خود فراهم کرده تا در صورت نیاز به این فرایند و اطلاعات به صورت شبکه‌ای و مبتنی بر وب دسترسی داشته باشند.

​اتوماسیون اداری

اطلاعات بیشتر

شما می‌توانید با برون‌سپاری کارکنان خود به ما، از کیفیت کار خود اطمینان داشته باشید.
ما ماهیت تجاری پروژه ها، قراردادهای کوتاه مدت اوج های فصلی، کمبودهای غیر منتظره کارکنان و پشتیبانی موقت را درک می کنیم.

آموزش و توسعه

اطلاعات بیشتر