​دستور جلسه ورکشاپ

​1- آماده سازی (30 دقیقه)

در این مرحله ساز و کار اولیه و امکانات لازم برای برگزاری ورکشاپ فراهم مس‌شود. شرکت‌کنندگان در محل برگزاری ورکشاپ مستقر شده، با برگزارکنندگان و تجهیزات آن‌ها آشنا می‌شوند.

2- آشنایی با مفاهیم کلی استارتاپ لین (75 دقیقه)

در ابتدای کارگاه ما به شما یک خلاصه بسیار عملیاتی از موضوع ارائه خواهیم کرد و می‌گوییم که لین استارتاپ چیست و به کار امروز شما چه ارتباطی دارد. 5 اصل اساسی کارآفرینی را خواهید آموخت و 4 مرحله بنیادین نوآوری را مرور خواهید کرد.

در مرحله 4 تیم مشتاق متشکل از همکاران و دوستانتان برای به دست آوردن بازار با هم خواهند جنگید. چالش این بازی این است: آیا شما می‌توانید محصول یا سرویسی تولید کنید که مشتریان را زودتر از رقبایتان به دست آورید؟  در طول بازی تیم‌ها تجربیاتی به دست می‌آورند، به محصولشان فیچرهای جدیدی اضافه می‌کنند، کمپانی خود را می‌سازند و مشتریان جدید به دست می‌آورند.

هر تجربه جدید در بازی یکی از موضوعات اصلی متد لین را به همراه کلمات تخصصی کارآفرینی به شما خواهد آموخت.
بازی لین به شما آموزش تجربی می‌دهد، آموزشی که خیلی عمیق خواهد شد و به این سادگی‌ها از ذهن شما پاک نمی‌شود.

​3- مدت زمان بازی (150 دقیقه)

4- تحلیل بازی (30 دقیقه)

یادگیری شما اینجا متوقف نخواهد شد. بعد از اینکه هیجان رقابت فرونشست ما باز خواهیم گشت و تصمیمات شما را از نو بررسی خواهیم کرد. اینکه کدام تصمیم شما را به پیش برده و کدام سرعت شما را در رسیدن به بازار جهانی باز داشته است و اینکه تفاوت شما با دیگر تیم‌ها در چه چیزی بوده است؟

5- طراحی تجربه (15 دقیقه)

شما پس از بازگشت به دفتر کار خود چگونه می‌توانید از این محتوا استفاده کنید؟
این نکات چگونه به نوآوری سازمانی شما در کار روزمره‌تان کمک خواهد کرد.
سوال اصلی اینجاست. شما می‌بایست پاسخ این پرسش را در پایان بیابید.