برون‌سپاری نیروی کار، مدیریت قرارداد، حقوق و دستمزد​​​​​​​

کارشناسان متخصص ما با توجه به نیاز شما به کارمند موقت، پیمانکاری و یا پشتیبانی، شما را راهنمایی می کنند.

برخی از محبوب ترین خدمات ما در این زمینه عبارتند از:

شما می توانید با برون‌سپاری کارکنان خود به ما، از کیفیت کار خود اطمینان داشته باشید.
ما ماهیت تجاری پروژه ها، قراردادهای کوتاه مدت اوج های فصلی، کمبودهای غیر منتظره کارکنان و پشتیبانی موقت را درک می کنیم.
رویکرد سازگار ما با استخدام و برون سپاری به این امکان را به ما می دهد تا کارمندان واجد شرایط موقت و قراردادی را در زمینه های تولید، پشتیبانی صنعتی و اداری برای برطرف کردن نیاز های شما تامین کنیم.

کارمندان اداری و دفتری
بررسی های امنیتی پس زمینه
استقرار سلامتی و ایمنی
آموزش و جهت گیری
مشاوره منابع انسانی (شکایات، مزایا، پاداش کارمندان، حقوق و دستمزد)
مدیریت قرارداد