این بازی‌ها از مجموعه بازی‌های جدی یا همان Serious Play است و به منظور آموزش کار گروهی و اثر آن در بدست آمدن نتیجه مطلوب‌تر طراحی شده است.

​XY Theory

Build the Monster

Innovation Hub

Bridge

Robo Curling