این خدمت می‌تواند پاسخگوی چه نیازی باشد؟

در این شرایط و با توجه به مسائل به وجود آمده، می‌توان با برگزاری کارگاه‌ها و رویدادهای سازمانی هدفمند، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی‌، از زحمات و تلاش‌ اعضای تیم در این دوره سخت تشکر و قدردانی کرد؛ بازگشت به کار و دستاوردها را جشن گرفت؛ و همچنین فرصت مناسبی برای مدیران و سرپرستان تیم‌ها خواهد بود تا تغییراتی که از پیش مد نظرشان بوده و فرصتی برای اجرای آن وجود نداشته را اعمال کنند؛ مثل هنجارهای جدید کار تیمی، تغییرات در فرهنگ سازمان و سایر موارد.

​مسائل و مشکلات تیم‌های کاری در دوران کرونا:

از بین رفتن انسجام تیمی
از بین رفتن انگیزه‌ها، به خصوص نسبت به کار به دلیل دوری از فضای کار و پیشرفت
چالش‌های سازگاری بین افراد
فراموش شدن ویژگی‌ها، خصوصیات و توانایی‌های افراد
نگرانی افراد در زندگی شخصی خود؛ مسائلی از قبیل نگهداری از فرزندان، سـلامت اعضای خانواده، مدیریت مســائل مالی و غیره که ممکن اســت باعث القای احســاس گناه و یا ناراحتی به آن‌ها شود و انگیزه‌شان نسبت به کار را کاهش دهد.​​​​​​​

این روش بازی چگونه می‌تواند به تحقق اهداف سازمانی کمک کند؟​​​​​​​

این کارگاه‌ها، بر اساس روش بازی‌های جدی لگو (LEGO Serious Play) طراحی شده است و ضمن ایجاد فضایی درگیر کننده، اصول تیم‌سازی را به ذهن افراد منتقل می‌کند.
استفاده از ابزار لگو، قادر خواهد بود تا تمامی افراد در تمامی گروه‌های سنی را درگیر بازی کرده و ‌آن‌ها را به اجرا و ادامه‌ی بازی علاقه‌مند سازد.

همچنین مباحثی از قبیل کار تیمی، تصمیم‌گیری، مذاکره، اعتماد، اتخاذ تصمیمات درست، پذیرش دیدگاه‌های مختلف و خلاقیت در طی این بازی‌ها به افراد آموزش داده شده و افراد با آن‌ها درگیر خواهند شد.

درباره بازی

این بازی از مجموعه‌ی بازی‌های جدی یا همان
Serious Play است و به منظور آموزش کار گروهی و اثر آن در بدست آمدن نتیجه مطلوب‌تر طراحی شده است. افــراد در گروه‌های چنــد نفره بایــد پلی معلق بــرای اتصال دو ایستگاه قطار کــه روی دو میز بــا فاصله‌ای حــدود یک متر قــرار دارند، بسازند. ویژگی این پل، تحمل وزن لوکوموتیو و خراب نشدن آن حین عبور است. 
هم‌فکری، داشتن برنامه پیش از مشغول شدن به ساخت، هماهنگی و کار کردن هر فرد در نقش تعیین شده اش در گروه موجب ایجاد فضایی مناسب و ارائه‌ی یک ساختار دقیق و کارا خواهد بود.
فضای این مسابقه شاد و رقابت در آن بسیار هیجان‌انگیز می‌باشد.

برای مطالعه دستور جلسه ورکشاپ به اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.

اطلاعات بیشتر

گالری عکس

​اهداف بازی

ایجاد انگیزه برای کار و کار تیمی
تجدید روحیه کار تیمی و انسجام در تیم
یادآوری توانایی‌ها و اهمیت کار تیمی به افراد
رها شدن ذهن افراد از نگرانی‌های شخصی
ایجاد فضایی برای سخنرانی مدیران و اعلام تصمیمات یا تصمیمات جدید

+9821 22398542

+9821 22398562
​​​

برای اطلاعات بیشتر
با ما تماس بگیرید: