آموزش و توسعه

پیشنهادات آموزشی ما به گروه ‌های زیر دسته ‌بندی می ‌شوند:

  • نوآوری
  • کارگاه‌ های LEGO SERIOUS PLAY
  • راهبری
  • روانشناسی مثبت
  • مربیگری

ما به مشتریان خود کمک می کنیم تا نیازهای خود را دریابند، راه‌ حل ها را پیدا کنند و بهترین راه حل عملی را به کار گیرند.
بخش آموزش ما، دوره‌ هایی اختصاصی در رابطه با انواع موضوعات، مهارت‌ های فنی و دفتری ارائه می‌دهد. تیم آموزش و توسعه ما با هدف ایجاد توانایی در نیروی کار، آموزش مهارت های پیشرفته‌ برای کارمندان تازه استخدام شده و اطمینان از موفقیت آنها در محیط کار تلاش می ‌کند. تیم ما تشخیص می دهد که هر مشتری نیازهای آموزشی منحصر به‌فرد و متفاوتی دارد. ما در حال تلاش برای ارائه راه حل مناسب برای هر مورد هستیم و کلیه دوره‌ های ما می توانند متناسب با نیازهای مشتریان تنظیم گردند.

زمانبندی دوره های آموزشی

Search:
No sessions found.

اطلاعات بیشتر

Mohamad Mahdi Afshar Azad

Sara Afshar Azad