برون سپاری، نیروی کار، مدیریت قرارداد و حقوق و دستمزد

برخی از محبوب ‌ترین خدمات ما در این زمینه عبارتند از:

  • کارمندان اداری و دفتری
  • بررسی‌های امنیتی پس زمینه
  • استقرا سلامتی و ایمنی
  • آموزش و جهت گیری
  • مشاوره منابع انسانی (شکایات، مزایا، پاداش کارمندان، حقوق و دستمزد)
  • مدیریت قرارداد

شما می توانید با برون سپاری کارکنان خود به ما، از کیفیت کار خود اطمینان حاصل کنید. ما ماهیت تجاری پروژه ها، قراردادهای کوتاه مدت اوج‌ های فصلی، کمبودهای غیر منتظره کارکنان و پشتیبانی موقت را درک می کنیم.
رویکرد سازگار ما با استخدام و برون سپاری به ما این امکان را می‌دهد تا کارمندان واجد شرایط موقت و قراردادی را در زمینه‌های تولید، پشتیبانی صنعتی و اداری برای برطرف کردن نیازهای شما تأمین کنیم. کارمندان متخصص ما با توجه به نیاز شما به کارمند موقت، پیمانکاری و یا پشتیبانی، شما را راهنمایی می‌کنند.

اطلاعات بیشتر

Sana Bahrami Kamangar