اتوماسیون فرایندهای تجاری

برای رسیدن به هدف می توانیم موارد زیر را در سازمان پیاده ‌سازی کنیم:

  • اجرای سیستم های مدیریت یکپارچه اطلاعات
  • طراحی داشبورد مدیریت و فرآیندهای سازمانی
  • شناسایی و طراحی فرآیندهای سازمانی
  • تأسیس مدیریت پروژه (PMO) دفتری
  • استقرار مرکز کنترل اسناد (DCC)
  • شاخص های کلیدی سازمانی (KPI) را مشخص کردن

هدف ما در اینجا، ادغام فرآیندهای سازمانی با ابزارها و روشهایی است که به صورت دستی و خودکار کار می کنند، دسترسی به اطلاعات در هر زمان و مکان را فراهم می‌ کنند و در صورت نیاز به صورت شبکه ‌ای و مبتنی بر وب قابل ارائه هستند.

اطلاعات بیشتر

Mohamadjavad Mohamadzadeh

Saeed Salehi